Adresa:

HAMMERBACHER SK, a.s.
Čierne blato 38
935 05 Pukanec

Informácie:

 Tel: +421 366 393 101
Fax: +421 366 393 225

E-mail: info@hammerbacher.sk

 
IČO 34119990
IČ DPH SK2020404243
 
ČSOB a.s. Levice – 4008566955/7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK59 7500 0000 0040 0856 6955
 
Obchodný register Okresného súdu – Nitra
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 96/N
 

 

Predaj:

Ing. Oľga Husárová

E-mail: husarova@hammerbacher.sk
 Tel: +421 366 393 491

Personalistika:

Daša Borgulová

E-mail: borgulova@hammerbacher.sk
Tel: +421 905 242 795

 
 
 

Budeme radi, keď sa k nám pridáte aj na Facebooku,
kde pravidelne uverejňujeme novinky o dianí
v našej spoločnosti a voľné pracovné miesta.

Hammerbacher SK