Spoločnosť disponuje na dvoch podlažiach 39 500 m² výrobných a skladovacích plôch, rozdelených na spracovanie drevných a kovových materiálov.

Technologické vybavenie výroby zodpovedá aktuálnym trendom v oblasti spracovania plošných drevných materiálov, kartonáže, kovových rúr, profilov a plechov, vrátane povrchovej úpravy kovov. Vo výrobe polotovarov dominujú NC stroje, manipulátory a laserové deliace stroje.

Efektivitu výroby podporujeme riadiacim systémom a sústavným rozvojom štruktúrnej a procesnej organizácie firmy.

 
 

Výrobný závod Hammerbacher SK, a.s. Pukanec