Politika kvality spoločnosti Hammerbacher SK, a.s.

Politika kvality spoločnosti Hammerbacher SK, a.s.

Politika kvality spoločnosti Hammerbacher SK, a.s. vyjadruje záväzok vedenia spoločnosti a všetkých jej spolupracovníkov riadiť svoju činnosť a rozvíjať aktivity tak, aby inovatívnymi výkonmi, kvalitou, skúsenosťou a spoľahlivosťou sústavne vytvárali podmienky pre dlhodobé partnerstvo so svojimi zákazníkmi na základe ich spokojnosti s výrobkami a službami spoločnosti.

Hlavné zásady politiky kvality v spoločnosti:

  1. Hlavným motívom všetkých aktivít v našej spoločnosti je uspokojenie požiadaviek zákazníka.
  2. Kvalita práce spolupracovníkov je podmienená sústavným vzdelávaním podľa odborností.
  3. Nositeľom kvality je každý spolupracovník v rámci jeho každodennej spoluúčasti na procesoch v spoločnosti.
  4. Kvalita pracovných procesov je podmienená nielen kvalitou systému zberu, spracovania a prenosu údajov, ale aj vzájomnou komunikáciou medzi spolupracovníkmi.
  5. Zlepšovanie pracovného prostredia a vytváranie slušných a bezproblémových pracovných vzťahov vedie k identifikácii spolupracovníka so spoločnosťou a motivácii pracovníkov.
  6. Výber najlepších dodávateľov a kvalitných materiálov zvyšuje potenciál kvality a prispieva ku znižovaniu strát.
  7. Každodenná kontrola kvality, riadenie nezhodných výrobkov a reklamácií je základom pre systémové zlepšovanie kvality.
  8. Zlepšovanie kvality je sústavná, nikdy nekončiaca činnosť všetkých spolupracovníkov spoločnosti.
  9. Udržiavanie korektného vzťahu spoločnosti voči životnému prostrediu a relevantnému okoliu je pre nás samozrejmosťou.

Systém manažérstva kvality – ISO 9001  ⇒
Certifikácia podľa normy FSC®