Systém manažérstva kvality – ISO 9001

CERTIFIKÁT ISO 9001:2015 Hammerbacher SK, a.s.Na organizácie je kladený čoraz väčší dôraz zo strany zákazníkov a štátnych inštitúcií zameraný na kvalitu výrobkov a služieb. Manažéri organizácií sú nútení zaoberať sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby boli schopní uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu.Jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality a vyššie uvedených zásad je systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001.

Systém manažérstva kvality sa sústreďuje na dosahovanie výsledkov týkajúcich sa cieľov kvality, uspokojujúcich potreby, očakávania a požiadavky zainteresovaných strán.

Využívanie systému manažérstva kvality stimuluje organizáciu analyzovať požiadavky zákazníka, definovať procesy, ktoré prispievajú k vytvoreniu produktu prijateľného pre zákazníka a udržať tieto procesy pod kontrolou.

 

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality ISO prináša výhody vo viacerých oblastiach:

Ekonomické prínosy:

  • znižovanie nákladov na (ne)kvalitu
  • zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov
  • možnosť účasti vo verejných súťažiach

Prínosy pre vedenie organizácie:

  • zlepšenie celkového riadenia organizácie – „procesy pod kontrolou“
  • presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí
  • poriadok vo firme (v organizácii)
  • vybudovanie firemnej kultúry
  • zlepšenie image podniku
  • dôkaz serióznosti organizácie

Spoločnosť Hammerbacher SK je certifikovaná podľa normy EN ISO 9001 od roku 2006. Od tohto obdobia prešla certifikačnými auditmi v rokoch 2009, 2012, 2015 a kontrolnými auditmi v rokoch 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017. V súčasnosti sa spoločnosť pripravuje na certifikačný audit podľa normy EN ISO 9001:2015.


Politika kvality spoločnosti Hammerbacher SK, a.s.  ⇒