Posted on 0 comments

Poskytovanie praktického vyučovania formou odborného výcviku

Hammerbacher SK, a.s. Pukanec

Naša spoločnosť spolupracuje so strednými odbornými školami v regióne, čím dáva možnosť študentom zapracovať sa do pracovného procesu. Študenti sú zároveň podporovaní aj formou štipendia a po ukončení štúdia na odbornej škole im spoločnosť ponúkne pracovnú zmluvu.

Študenti pracujú priamo pod vedením skúseného zamestnanca, a tým získajú konkrétne znalosti a pracovné návyky. Táto skutočnosť im umožní zaradiť sa plynule a efektívne do pracovného procesu.

Spoločnosť Hammerbacher SK a.s. Pukanec uzavrela zmluvy o spolupráci s nasledovnými strednými školami:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Stredná odborná škola technická, Tlmače
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice Stredná odborná škola techniky a služieb, Levice

Kariéra v našej spoločnosti