Posted on 0 comments

VÝNIMOČNÉ FIRMY 2023

OCENENÁ FIRMA V KATEGÓRII: KVALITA

HAMMERBACHER SK, A.S.

Cieľom každej spoločnosti je poskytovať služby a produkty v tej najvyššej možnej kvalite. V tomto prieskume sme sa pozreli aj na riadenie firmy a jej zamestnancov a získavania spätej väzby za účelom zvyšovania kvality.

Zamestnanci sú najväčšou hodnotou spoločnosti

Lenka Boriková pri prevzatí ocenenia TÜV SÜD Výnimočná firma

Tradíciu spracovania a opracovania dreva, ktorá viedla k súčasnej výrobe kancelárskeho nábytku, zdedili od svojich otcov. Odkaz generácii ich naučil, že si majú vážiť svojich ľudí. Pre každého z nich nájdu vo firme vhodné uplatnenie. Firma Hammerbacher je strategickým zamestnávateľom v Pukanci, v okrese Levice, už niekoľko generácií.

O firemných hodnotách a o ocenení TÜV SÜD Výnimočná firma v kategórii kvalita, ktoré získali, hovorí riaditeľka spoločnosti Lenka Boriková.

Mohli by sme sa vrátiť trochu v čase a mohli by ste opísať, ako podnik vznikol, kto a čo bolo pri jeho zrode, prípadne ako sa menil alebo rozšíril?

V Pukanci boli kedysi remeselníci podporujúci banskú výrobu. Odtiaľ začína remeselnícka tradícia. V 50-tych rokoch v podmienkach socializmu vznikla myšlienka založiť podnik miestneho priemyslu. V 70-tych rokoch, keďže pôvodný výrobný program morálne dožil, nedali sa tie produkty viac predávať. Ďalším vývojovým míľnikom bolo premiestnenie výroby laboratórneho nábytku z vtedajšieho závodu Chirany k nám do Pukanca a vytvorili sa podmienky na takúto priemyselnú výrobu tým, že sa postavila výrobná hala a administratívne priestory. Po Nežnej revolúcii po roku 1989 prestala byť zaujímavá výroba laboratórneho nábytku, pretože ten sektor bol podfinancovaný, stratili sme východné trhy, takže ďalším významným krokom bol prechod na kancelársky nábytok. Nastalo vedomé spojenie s výrobnými firmami zo zahraničia a kľúčovou bolo zahájenie spolupráce s rodinnou firmou Hammerbacher GmbH v roku 1991, ktorá zostala základným článkom tohto rozvoja až do súčasnosti.

Vo svojom regióne ste strategickým podnikom, zamestnávate celé rodiny už niekoľko generácií?

Naši rodičia nám na cestu odovzdali hodnoty, ktoré presadzujeme a zveľaďujeme aj v súčasnosti. Sme si vedomí kvalít našich zamestnancov. Napriek súčasnému trendu, kedy je pre mnohé firmy jednoduchšie sa s nefunkčným zamestnancom rozlúčiť, hľadáme možnosti vhodného uplatnenia. Interne, či externe vzdelávame zamestnancov a nebránime sa ani vnútorným presunom na pozíciách v rámci firmy.

Vo firme nastala generačná výmena, napriek tomu pôsobíte ako stabilný zamestnávateľ. Ako to vnímate?

Ku generačnej výmene muselo logicky dôjsť a je otázka, aká je kvalita generačnej výmeny. Je potrebné, aby aktuálna generácia myslela na to, že bude musieť pripraviť nasledovníkov. To znamená, že sa musí pracovať nielen na tom, čo je momentálne prospešné a dobré, ale časť prostriedkov a času sa musí investovať aj do rozvoja nasledujúcej generácie, aby bola zabezpečená kontinuita firmy. Samozrejme sú veci, ktoré môžeme ovplyvniť a sú veci, ktoré ovplyvniť nedokážeme. Sú to vonkajšie podmienky, ktoré sa sústavne menia a vždy skôr negatívnym smerom. Spolupracovníci firmy, od manažmentu až po radového zamestnanca, musia byť pripravení na každú zmenu podmienok a vedieť na ňu reagovať.

Bez inovácií to dnes zrejme nejde, ako je to u vás?

Zameriavame sa na dlhodobý rozvoj firmy a nepodliehame vidine rýchleho zisku. Formou nových zrealizovaných investícií neustále zlepšujeme efektivitu výroby. Čas ukázal, že sme s investičnými rozhodnutiami boli „krok dopredu“ a zvýšili sme kapacitu tam, kde ju bolo potrebné zvýšiť, aby sme vedeli plniť objednávky v správny čas a v požadovanej nadštandardnej kvalite. Po realizácii investícií do technologických zariadení sme si povedali, že by bolo vhodné vylepšiť aj pracovnú infraštruktúru. Vo výrobnej hale sme preto zrealizovali nové denné a sociálne miestnosti pre skoro 200 zamestnancov. Okrem veľkých investícií neustále realizujeme aj opravy a pravidelné strojné upratovanie celej výrobnej haly kvôli zníženiu prašnosti.

Získali ste titul výnimočná firma v kategórii kvalita, čím, podľa Vás, ste výnimoční, čo sa týka kvality?

Výnimočnosť z pohľadu kvality spočíva v tom, že kvalitu nechápeme len ako kvalitu výrobku samotného, ale v širšom zmysle aj ako kvalitu procesov, ktoré vedú ku kvalitnému produktu počínajúc výberom dodávateľov, kvalitou vstupov, kontrolou kvality na všetkých stupňoch a aj povedomím pracovníkov. Ich vzťah k produktu, ktorý im prechádza cez ruky a samozrejme aj kvalitu vytvárania podmienok. Ďalej je dôležité nezanedbávať investície, kde sa snažíme, aby to, čo bolo výsledkom investícií, sme udržiavali vo vynikajúcej kondícii, aby tam nedochádzalo ku kompromisom, výpadkom a pod.

Čo pre vašu firmu toto ocenenie znamená, ako by ste to zhodnotili?

Je to pre nás istým spôsobom satisfakcia, ktorá vlastne potvrdila zmysluplnosť dlhoročnej snahy a dlhoročného vedomého ovplyvňovania kvality procesov a výroby vo firme a smerovanie k tomu, aby sme skutočne boli spokojní s tým, čo produkujeme a hlavne, aby boli spokojní naši zákazníci. Tým, že si to niekto všimol a vyjadril to v takejto podobe, je pre nás povzbudením do ďalšej práce a potvrdením, že sme na správnej ceste.

 

Článok vznikol v spolupráci s HN ONLINE.SK.